ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5ο χλμ. Εθν. Οδού Καστοριάς - Νεστορίου,
Κολοκυνθού, Τ.Κ.: 52050,
Τ: 24670 71792 F: 24670 71686

       http: www.arosis.gr
e-mail: info@arosis.gr